Finansowanie Pogrzebów

Dogodne warunki finansowe pochówków
Separator

Zasiłek Pogrzebowy - Kredytowanie pogrzebu

Zasiłek pogrzebowy jest świadczeniem wypłacanym przez ZUS/KRUS/MSWIA, które jest przeznaczone na pokrycie kosztów pogrzebuW naszej firmie oferujemy usługę kredytowania pogrzebu oraz pośredniczymy w pozyskaniu zasiłków pogrzebowych, co pozwala na załatwienie wszelkich formalności w biurze naszej firmy.

Kto może wystąpić o zasiłek pogrzebowy?

 •  Członek rodziny,
 • Pracodawca,
 • Dom pomocy społecznej,
 • Gmina,
 • Powiat,
 • Osoba prawna kościoła lub związku wyznaniowego,
 • Osobie obcej.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje w przypadku smierci:

 • osoby, która ma przyznaną emeryturę lub rentę,
 • osoby, która ma przyznaną emeryturę pomostową,
 • osoby, która jest ubezpieczona w ZUS,
 • osoby, która ma przyznane nauczycielskie świadczenie kompensacyjne,
 • osoby, która zmarła w czasie pobierania zasiłku chorobowego albo świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu ubezpieczenia,
 • osoby, która w dniu śmierci nie miała przyznanej emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania,
 • cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych, która pobierała świadczenie pieniężne,
 • osoby, która pobierała świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny,
 • osoby, która pobierała rentę socjalną,
 • osoby, która zmarła wskutek wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach,
 • osoby, która pobierała rentę z tytułu wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach,
 • członka rodziny osoby wymienionej w punktach 1–4, 8 i 11

W przypadku zasiłku pogrzebowego za członka rodziny uznaje się:

 • małżonek (wdowa i wdowiec), także pozostający w separacji orzeczonej wyrokiem sądu,
 • rodzice, ojczym, macocha oraz osoba przysposabiająca,
 • dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione,
 • dzieci przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej,
 • inne dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności,
 • rodzeństwo,
 • dziadkowie,
 • wnuki,
 • osoby, nad którymi została ustanowiona opieka prawna.
Separator

Ceny dopasowane do możliwości finansowych naszych klientów

Wiemy, że moment w którym stajemy przed koniecznością zorganizowania pochówku,  jest chwilą na którą często nie jesteśmy przygotowani. Dlatego też, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, oferujemy konkurencyjne ceny usług nie zapominając przy tym o najwyższych standardach jakości. Jednocześnie proponujemy elastyczne formy finansowania.

5/5 - (1 Głosów)
Scroll to Top
Call Now Button