Ceremonie świeckie

Separator

Pogrzeby świeckie

W dzisiejszych czasach coraz więcej rodzin osób zmarłych decyduje się na pogrzeb świecki. Jest to alternatywa dla pochówku wyznaniowego. Ceremonia taka nie zawiera elementów związanych z wiarą czy religią, a w przebiegu uroczystości nie ma mszy świętej oraz wspólnej modlitwy. Tego typu obrządku nie prowadzi ksiądz ani żaden przedstawiciel wiary, a jego rolę obejmuje mistrz ceremonii.

pogrzeb świecki

Uroczystość żałobna świecka daje możliwość pochowania bliskiej nam osoby, której rodzina z różnych względów podjęła decyzję o rezygnacji z ceremonii pogrzebowej o charakterze religijnym. Często wynika to z życzenia osoby zmarłej, które przekazała bliskim jeszcze za życia. Uroczystość tego typu umożliwia pożegnanie osoby zmarłej zgodnie z jej przekonaniami, wyrazić uczucia względem niej oraz uczcić jej pamięć.

Zakład pogrzebowe EFEZ organizuje wszystkie rodzaje obrządków, zgodne z oczekiwaniami naszych klientów, również te o charakterze świeckim. Dla uczestników udostępniamy kaplicę pożegnalną zlokalizowaną w Ostródzie, która przed uroczystością żałobną zostaje przystosowana do jej świeckiego charakteru. Współpracujemy z mistrzami ceremonii, którzy są doświadczeni oraz wyspecjalizowani w prowadzeniu tego typu obrządków, co daje gwarancję, że wszystko przeprowadzone będzie w sposób profesjonalny oraz z poszanowaniem poglądów i przekonań osoby zmarłej.

Pomimo, że świecki charakter pochówku nie jest jeszcze popularną formą ostatniego pożegnania i wciąż w zdecydowanej większości przeważają te wyznaniowe, naszą rolą jest zorganizowanie uroczystości w sposób zgodny z wyznawanymi poglądami osoby Zmarłej. Zapewnimy przy tym oprawę muzyczną, kwiaty, przystrojenie grobu, a mistrz ceremonii w pięknych słowach pożegna drugiego człowieka.

Oceń Stronę
Scroll to Top
Call Now Button